System Explorer > File Database > Files > k5sprt32.dll

Top file variants for k5sprt32.dll

Users Filename Product Company Version Variant
17.04%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161443551
16.71%%SystemDiskRoot% \ PostgreSql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.166260259
5.68%%SystemDiskRoot% \ PostgreSql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1616667849
4.49%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.166466496
3.7%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161392337
3.63%%PROGRAMFILES% \ Samsung Network Printer Utilities \ SyncThru Admin 6 \ UniThruTargetPlatform \ PostgreSQL \ engine \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1611684491
2.71%%PROGRAMFILES% \ Unity \ Editor \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131964365
2.51%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131598717
2.11%%PROGRAMFILES% \ applord gmbh \ ecoDMS Server \ psql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1619919494
2.11%%SystemDiskRoot% \ PostgreSql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162679566
1.92%%SystemDiskRoot% \ PostgreSql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.163081350
1.92%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1615834166
1.45%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162937016
1.39%%PROGRAMFILES% \ Samsung Network Printer Utilities \ SyncThru Admin 6 \ UniThruTargetPlatform \ PostgreSQL \ engine \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1615700557
1.39%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.164532371
1.25%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131579011
1.25%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161397731
1.12%%PROGRAMFILES% \ AxxonSoft \ AxxonSmart \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1319524041
1.12%%PROGRAMFILES% \ SEL \ AcSELerator \ MasterDatabase \ DatabaseServer \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.132305051
1.06%%COMMONFILES% \ AxxonSoft \ PostgreSQL.NGP \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.164399201
1.06%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1614137976
0.92%%SystemDiskRoot% \ Yooda \ SeeUrankFalcon \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.168749486
0.92%%SystemDiskRoot% \ XAMPP \ APACHE \ BIN \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.134302664
0.86%%PROGRAMFILES% \ MIT \ Kerberos \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.4.0.1.220448084
0.79%%SystemDiskRoot% \ PostgresSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.132086522
0.79%%PROGRAMFILES% \ JDL \ service \ postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1623346415
0.73%%PROGRAMFILES% \ MIT \ Kerberos \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162442591
0.66%%PROGRAMFILES% \ Postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131978599
0.66%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162061782
0.66%%PROGRAMFILES% \ Unity \ Editor \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1310766299
0.59%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162846762
0.59%%PROGFILES64% \ VVAULT \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161998533
0.53%%PROGRAMFILES% \ 3CX PhoneSystem \ Bin \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.134321205
0.46%%PROGRAMFILES% \ Samsung Network Printer Utilities \ SyncThru Admin 5 \ postgresql \ engine \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131439841
0.46%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161728569
0.4%%SystemDiskRoot% \ UNICO \ pg \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1612144691
0.4%%PROGRAMFILES% \ Rapid7 \ framework \ postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161796041
0.4%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162645272
0.33%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161799214
0.33%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1624402670
0.33%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1322590446
0.33%%SystemDiskRoot% \ jSgfpod1 \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1621455153
0.33%%PROGRAMFILES% (x86) \ Hikvision \ TSM Agent \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1328559897
0.33%%SystemDiskRoot% \ XAMPP \ APACHE \ BIN \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1324170485
0.33%%PROGRAMFILES% \ AxxonSoft \ AxxonSmart \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1323708193
0.33%%PROGRAMFILES% \ Varico \ VaricoPostgres \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.136822034
0.33%%PROGRAMFILES% \ VVAULT \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1616437709
0.33%%PROGRAMFILES% \ Samsung Network Printer Utilities \ SyncThru Admin 5 \ postgresql \ engine \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131888845
0.33%%SystemDiskRoot% \ UNICO \ pg \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.163176456
0.26%%SystemDiskRoot% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1611585329
0.26%E: \ Programs \ DebetPlus2013 \ PostgreSQL \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1623047661
0.26%%SystemDiskRoot% \ Postgres \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1310467976
0.26%%PROGRAMFILES% \ BMS Creative \ berberis_server \ postgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161866297
0.26%%PROGRAMFILES% \ OpenERP 6.1-20121203-003807 \ PostgreSQL \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1324537442
0.26%D: \ Tools \ SyncThru Admin 6 \ UniThruTargetPlatform \ PostgreSQL \ engine \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1622702502
0.26%%SystemDiskRoot% \ Yooda \ SeeUrankFalcon \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.138749507
0.26%%PROGRAMFILES% \ OpenLDAP \ kfw \ Binary \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.161816227
0.26%%APPDATA% \ CONSYS \ consys-dent \ Exe \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1622596246
0.26%%SystemDiskRoot% \ Sentry360 \ PostgreSQL \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1626007448
0.26%%PROGFILES64% \ VVAULT \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1620880492
0.26%D: \ Programme \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1621821629
0.26%%PROGRAMFILES% \ Huawei \ TSM Agent \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.138626928
0.26%%PROGRAMFILES% \ Unity \ Editor \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.138799830
0.26%%PROGRAMFILES% \ gnucash \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.133081170
0.26%%PROGRAMFILES% \ Postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.167068097
0.2%%PROGRAMFILES% \ OpenERP 6.1-1 \ PostgreSQL \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1326640394
0.2%%PROGRAMFILES% \ Hewlett-Packard \ Command View TL \ Postgres \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1313144046
0.2%%SystemDiskRoot% \ postregsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1320438538
0.2%%SystemDiskRoot% \ metasploit \ postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162659524
0.2%%SYSDIR% \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.167147711
0.2%%PROGRAMFILES% \ EMC \ Centera Console \ Postgres \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1628736096
0.2%D: \ Program Files \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1629480672
0.2%%WINDIR% \ SysWOW64 \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1615719758
0.2%%PROGRAMFILES% \ EasyFrom \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.165339551
0.2%%USERPROFILE% \ Portable \ PortableApps \ WiresharkPortable \ App \ Wireshark \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1624556970
0.2%Z: \ usr \ local \ pgsql-8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1624320748
0.2%%PROGRAMFILES% \ WIRESHARK \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.166442349
0.2%%PROGRAMFILES% \ Haufe \ PostgreSQL \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.133518024
0.2%%PROGRAMFILES% \ ControlSYS \ Punktualnik2 \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1323279790
0.2%%PROGRAMFILES% \ DoRISStartUp \ postgresql-8.4.4-1 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1627330113
0.2%E: \ Software \ xampp \ apache \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1330143061
0.13%%PROGRAMFILES% \ TrustAccess \ Management Server \ k5sprt32.dllTrustAccessООО "Код Безопасности"1.1.355.030249390
0.13%%SystemDiskRoot% \ metasploit \ postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.162684012
0.13%%SystemDiskRoot% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1322701457
0.13%%SystemDiskRoot% \ PostgreSQL \ 8.4 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.166031613
0.13%D: \ Aipo \ dpl7020 \ postgresql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1624344351
0.13%%DESKTOP% \ WiresharkPortable \ App \ Wireshark \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1617408478
0.13%%PROGRAMFILES% \ Varico \ VaricoPostgres \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.133217130
0.13%%PROGRAMFILES% \ OpenLDAP \ kfw \ Binary \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1623316533
0.13%%PROGRAMFILES% \ pgAgent \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.165554814
0.13%%PROGFILES64% \ 3CX PhoneSystem \ Bin \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1318311420
0.13%%SystemDiskRoot% \ OSGeo4W \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1624314297
0.13%%PROGRAMFILES% \ TrustAccess \ Firewall Agent \ k5sprt32.dllTrustAccessООО "Код Безопасности"1.1.355.030249453
0.13%%PROGRAMFILES% \ WinStrom \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1620863977
0.13%%PROGRAMFILES% \ PostgreSQL \ 8.3 \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.131956159
0.13%%PROGRAMFILES% (x86) \ Hikvision \ TSM Agent \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1327042995
0.13%%PROGRAMFILES% \ 3CX PhoneSystem \ Bin \ pgsql \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.133164834
0.13%%PROGRAMFILES% \ ControlSYS \ Punktualnik_service \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.2.1323203468
0.13%%PROGRAMFILES% \ Fisher & Paykel Healthcare \ InfoSmart \ InfoSmartDB \ bin \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1632735734
0.13%%SystemDiskRoot% \ Tools \ Wireshark \ k5sprt32.dllk5sprt32.dllMassachusetts Institute of Technology.1.6.3.1623063425
You can also check global information about k5sprt32.dll.